Available courses

Activitats que farem al llarg del curs.
Llengua i catalana i literatura al PDC de 4t d'ESO. Treballarem la comprensió lectora, la comprensió escrita i l'orientació laboral (currículum, preparar una entrevista, etc.).
La Biologia i la geologia és una matèria de l'àmbit científicotecnològic, i forma part de les ciències de la naturalesa.
La Biologia i la geologia és una matèria de l'àmbit científicotecnològic, i forma part de les ciències de la naturalesa.
Grup de tutoria de 3C de l’IES Baix a Mar 2020-2021

Tutora: Aina Torrens
Moodle de la matèria de llengua catalana i literatura de 4t ESO de l'institut Baix a mar.
En aquesta pàgina trobareu informació adient per poder formar-vos com a mediadors. Aprendrem algunes de les tècniques i habilitats més importants a tenir present en un procés de mediació, i treballarem quins són els passos a seguir en aquest procés.
Curs de matemàtiques de 4ESO de l'Institut Baix a Mar
Curs de matemàtiques de 4ESO de l'Institut Baix a Mar
Estructures, Màquines i mecanismes, Internet de les coses.
Aquest curs et servirà per conèixer la indústria musical. I podràs comparar aquesta indústria al llarg de les diverses èpoques.
Cultura i valors ètics pretén ajudar l’alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura.
Es fonamenta en la reflexió, el pensament crític, la presa de decisions, el debat, la cooperació i la gestió assertiva, la sensibilitat moral, el diàleg i el treball en equip.
Estructures, Màquines i mecanismes, Internet de les coses.
Aquest curs et servirà per conèixer la indústria musical. I podràs comparar aquesta indústria al llarg de les diverses èpoques.
Cultura i valors ètics pretén ajudar l’alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura.
Es fonamenta en la reflexió, el pensament crític, la presa de decisions, el debat, la cooperació i la gestió assertiva, la sensibilitat moral, el diàleg i el treball en equip.
Estructures, Màquines i mecanismes, Internet de les coses.
Aquest curs et servirà per conèixer la indústria musical. I podràs comparar aquesta indústria al llarg de les diverses èpoques.
Cultura i valors ètics pretén ajudar l’alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura.
Es fonamenta en la reflexió, el pensament crític, la presa de decisions, el debat, la cooperació i la gestió assertiva, la sensibilitat moral, el diàleg i el treball en equip.
Benvinguts a la matèria de Llengua catalana i literatura de 2n d'ESO!
Durant aquest curs consolidarem les competències de l'àmbit artístic bassades en dos eixos. Un l'expressió i processos artístics autònoms i cooperatius. L'altre la reflexió, diàleg i participació vers l’entorn i cultura visual.

BLOC I . LA MIRADA
Ens qüestionem què veiem i què mirem en la nostra quotidianitat
BLOC II. PLURIDENTITAS
Ens preguntem com ens mirem entre nosaltres.
Tractem i analitzem l’autorepresentació
BLOC III. ESPAIS COMPARTITS
Ens demanem què volem i podem aportar als espais públics
El segon curs d'ESO de ciències socials ens obre horitzons nous. Emprenem un viatge de la mà de la demogràfia la qual ens permetrà entendre la distribució de les poblacions humanes. Seguirem el viatge endinsant-nos en l'edat mitjana i que ens portarà als origens de la nostra cultura.
Benvinguts a la matèria de Llengua catalana i literatura de 2n d'ESO!
El segon curs d'ESO de ciències socials ens obre horitzons nous. Emprenem un viatge de la mà de la demogràfia la qual ens permetrà entendre la distribució de les poblacions humanes. Seguirem el viatge endinsant-nos en l'edat mitjana i que ens portarà als origens de la nostra cultura.
Benvinguts a la matèria de Llengua catalana i literatura de 2n d'ESO!
El curs d'anglès de 2n d'ESO ens eixamplarà horitzons i ens aproparà a la comunicació amb tot el món.