Available courses

Activitats que farem al llarg del curs.
Llengua i catalana i literatura al PDC de 4t d'ESO. Treballarem la comprensió lectora, la comprensió escrita i l'orientació laboral (currículum, preparar una entrevista, etc.).
La Biologia i la geologia és una matèria de l'àmbit científicotecnològic, i forma part de les ciències de la naturalesa.
La Biologia i la geologia és una matèria de l'àmbit científicotecnològic, i forma part de les ciències de la naturalesa.
Grup de tutoria de 3C de l’IES Baix a Mar 2020-2021

Tutora: Aina Torrens
Moodle de la matèria de llengua catalana i literatura de 4t ESO de l'institut Baix a mar.
En aquesta pàgina trobareu informació adient per poder formar-vos com a mediadors. Aprendrem algunes de les tècniques i habilitats més importants a tenir present en un procés de mediació, i treballarem quins són els passos a seguir en aquest procés.
Curs de matemàtiques de 4ESO de l'Institut Baix a Mar
Curs de matemàtiques de 4ESO de l'Institut Baix a Mar
Estructures, Màquines i mecanismes, Internet de les coses.
Aquest curs et servirà per conèixer la indústria musical. I podràs comparar aquesta indústria al llarg de les diverses èpoques.
Cultura i valors ètics pretén ajudar l’alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura.
Es fonamenta en la reflexió, el pensament crític, la presa de decisions, el debat, la cooperació i la gestió assertiva, la sensibilitat moral, el diàleg i el treball en equip.
Estructures, Màquines i mecanismes, Internet de les coses.
Aquest curs et servirà per conèixer la indústria musical. I podràs comparar aquesta indústria al llarg de les diverses èpoques.
Cultura i valors ètics pretén ajudar l’alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura.
Es fonamenta en la reflexió, el pensament crític, la presa de decisions, el debat, la cooperació i la gestió assertiva, la sensibilitat moral, el diàleg i el treball en equip.
Estructures, Màquines i mecanismes, Internet de les coses.
Aquest curs et servirà per conèixer la indústria musical. I podràs comparar aquesta indústria al llarg de les diverses èpoques.
Cultura i valors ètics pretén ajudar l’alumnat a consolidar un seguit de competències personals, interpersonals i socioculturals, tot aplegant i vertebrant continguts procedents de l’ètica, la filosofia i la història de la cultura.
Es fonamenta en la reflexió, el pensament crític, la presa de decisions, el debat, la cooperació i la gestió assertiva, la sensibilitat moral, el diàleg i el treball en equip.
Benvinguts a la matèria de Llengua catalana i literatura de 2n d'ESO!
Durant aquest curs consolidarem les competències de l'àmbit artístic bassades en dos eixos. Un l'expressió i processos artístics autònoms i cooperatius. L'altre la reflexió, diàleg i participació vers l’entorn i cultura visual.

BLOC I . LA MIRADA
Ens qüestionem què veiem i què mirem en la nostra quotidianitat
BLOC II. PLURIDENTITAS
Ens preguntem com ens mirem entre nosaltres.
Tractem i analitzem l’autorepresentació
BLOC III. ESPAIS COMPARTITS
Ens demanem què volem i podem aportar als espais públics
Benvinguts a la matèria de Llengua catalana i literatura de 2n d'ESO!
Benvinguts a la matèria de Llengua catalana i literatura de 2n d'ESO!
Viatge als inicis de la literatura catalana fins a l'actualitat.
App Inventor, Gimp, Audicity, Balsamiq, Llocs web
Matèria optativa d'informàtica per l'alumnat de 4t d'ESO. Matèria creativa i ambiciosa on dissenyarem i programarem apps amb utilitat per a la comunitat.
App Inventor, Gimp, Audicity, Balsamiq, Llocs web
En aquest curs exposarem diferents experiments que portarem a terme a l'aula del SIEI.