Tema Nom Descripció
TEMA 1: Gasos, solucions i estequiometria Pàgina PUC - ESTRUCTURA DE LA MATÈRIA. GASOS, DISOLUCIONS I ESTEQUIOMETRIA

PUC oculta, si escau, a l'alumnat.

Fitxer Lleis dels gasos
Fitxer Presentación gases y disoluciones