Tema Nom Descripció
Fitxer Calendari exàmens de setembre 2018 - ESO
Fitxer Calendari exàmens de setembre 2018 - 1BAT
Llengua catalana i Literatura Fitxer Recuperació català 1r d'ESO (trena 4)
Fitxer 1r d'ESO (trena 4) Feines d'estiu per a aprovats
Fitxer 1r d'ESO: Lectures d'estiu (matèria aprovada) T1-T2-T3
Fitxer Feines d'estiu'18 (Trenes 1, 2 i 3)
Fitxer Dossier recuperació setembre 2018 Trenes 1, 2 i 3
Fitxer Feina de RECUPERACIÓ de l'alumnat de l'Aula d'Acollida
Fitxer Trena 4 de 2n d'ESO: RECUPERACIÓ
Fitxer Trena 4 de 2n d'ESO: pels aprovats
Fitxer Activitats d'estiu'18 3r ESO (TRENES 2 i 3)
Fitxer Activitats d'estiu (Trenes 2 i 3)
Fitxer Dossier recuperció'18 3r ESO (Trenes 2 i 3)
Fitxer DOSSIER D' ESTIU

AQUEST DOSSIER ÉS PER ALS I LES ALUMNES APROVATS QUE HAN DE PREPARAR 1r DE BATX

Fitxer Dossier de recuperació d'estiu

AQUEST DOSSIER ÉS PER ELS I LES ALUMNES SUSPESES QUE HAN DE RECUPERAR LA MATÈRIA

Fitxer LECTURES D' ESTIU

TOTES I TOTS HEU DE FER UNA LECTURA COM A MÍNIM I LA FITXA DE LECTURA.

Fitxer FITXA DE LECTURA D' ESTIU
Fitxer DOSSIER D' ESTIU
Fitxer PER LLEGIR I RELLEGIR
Fitxer DOSSIER DE GRAMÀTICA

DOSSIER DE GRAMÀTICA

Fitxer DOSSIER NIVELL B2

DOSSIER NIVELL B2 NOMÉS PER AL DARIEL

Llengua i Literatura Castellana Fitxer FEINA D'ESTIU 1r d'ESO (T1,T2,T3)
Fitxer DOSSIER DE RECUPERACIÓ 1r ESO (T1,T2,T3)
Fitxer Actividades de verano aprovados TRENA 4 1 ESO
Fitxer Dosier de recuperación de verano/Trena 4. 1 ESO
Fitxer Dosier recuperación verano Trena 4 Mohamed Rbiti
Pàgina Deures per als alumnes aprovats de 2n -T1

Deures per als alumnes aprovats.

Pàgina DEURES PER ALS ALUMNES SUSPESOS DE 2n d'ESO - T1

DEURES PER ALS ALUMNES SUSPESOS DE 2n d'ESO - T1

Fitxer DOSSIER ACTIVIDADES SUSPENDIDOS SEGUNDO DE ESO TRENES 2 Y 3
Fitxer TOM SAWYER
Fitxer DOSSIER DE ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PARA TRENES 1,2 Y 3
Fitxer RECUPERACIÓ 3r ESO (PDC)
Fitxer DEBERES 3 APROBADOS (pdf)
Fitxer DOSSIER RECUPERACIÓN SEPTIEMBRE T.1, T.2 Y T.3
Fitxer RECUPERACIÓ 4t d'ESO (PDC)
Fitxer FICHA DEBERES DE VERANO DE LIBRO "EL VIAJE DE KALILU"
URL Referencias libro de deberes de verano para aprobados:EL VIAJE DE KALILU
Fitxer Dossier estiu 1rBATX 2018
Llengua estrangera - anglès Fitxer 1r ESO- TRENES 1, 2, 3 DOSSIER RECUPERACIÓ SETEMBRE
Fitxer 1r ESO- TRENES 1, 2, 3 SUMMER WORK
Fitxer 1r ESO - Trena 4 / DOSSIER RECUPERACIÓ SETEMBRE
Fitxer 1r ESO - Trena 4 / Dossier per aprovats: de l'Unitat 1 a la 6
Fitxer Dossier de recuperació Anglès 1r ESO-Trena 4
Fitxer 2n ESO 2T1-2T2-2T3 Dossier per recuperar l´assignatura a setembre.

2T1/2T2: units 1-7

2T3: units 1-5

Fitxer 2n ESO / DOSSIER Assignatura aprovada i ampliar coneixements

El dossier de recureració és opcional

Fitxer Lectures recomenades 2on ESO
Fitxer 2n ESO Trena 4 / DOSSIER RECUPERACIÓ SETEMBRE
Fitxer 2n ESO Trena 4 / DOSSIER PER APROVATS: de l'Unitat 1 a la 7
Fitxer Recommended series to watch this summer for third and fourth of ESO
Fitxer Resit summer activities 3rd ESO
Fitxer We recommend these readings for this summer for 3rd ESO
Fitxer Resit summer activities 4th ESO
Fitxer We recommend these readings for this summer for 4th ESO
Fitxer PDC4 FEINA RECUPERACIÓ ANGLÈS
Fitxer 1r BATX summer work
Segona llengua estrangera - alemany Fitxer DOSSIER D'ESTIU 1R ESO
Fitxer DOSSIER DE RECUPERACIÓ 1R
Fitxer DOSSIER D'ESTIU 2N ESO
Fitxer DOSSIER DE RECUPERACIÓ 2N ESO
Fitxer DOSSIER D'ESTIU 3R ESO
Fitxer DOSSIER DE RECUPERACIÓ 3R ESO
Fitxer DOSSIER DE RECUPERACIÓ 3R - MARIA ROIG
Fitxer DOSSIER D'ESTIU 4t ESO
Llengües clàssiques - LLATÍ Fitxer Llatí de 4t d'ESO - Vocabularium
Ciències socials Fitxer DOSSIER RECUPERACIÓ CIÈNCIES SOCIALS 1r ESO/ CURS 2017- 2018
Fitxer Aprovats - Feina d'estiu 1ESO 2017/2018
Fitxer DOSSIER RECUPERACIÓ CIÈNCIES SOCIALS 2nESO Curs 2017-2018
Fitxer ACTIVITATS ESTIU APROVATS CIÈNCIES SOCIALS 2nESO Curs 2017-2018
Fitxer DOSSIER RECUPERACIÓ CIÈNCIES SOCIALS 3rESO Curs 2017-2018
Fitxer ACTIVITATS ESTIU APROVATS CIÈNCIES SOCIALS 3r ESO Curs 2017-2018
Fitxer Dossier de recuperació ciències socials PDC3
Fitxer DOSSIER ESTIU 4t ESO SOCIALS SUSPESOS CURS 17 18
Educació física Fitxer Instruccions per recuperar la matèria al Setembre:
Educació visual i plàstica Fitxer 1r ESO Treballs d'estiu 2018

pdf

Fitxer 1r ESO RECUPERACIÓ 2018

pdf

Fitxer 2n ESO RECUPERACIÓ 2018

pdf

Fitxer 3r ESO RECUPERACIÓ 2018

pdf

Fitxer 4rt ESO RECUPERACIÓ 2018

pdf

Ciències naturals - biologia, geologia, física i química Fitxer Dossier d'estiu Física i Química 2ESO. Setembre 2018
Fitxer Dossier de recuperació de Física i Química de 3r d'ESO. Setembre 2018.
Fitxer Dossier 3r Biologia i Geologia setembre 2018
Fitxer Dossier d'estiu de Física i química si no has aprovat
Fitxer Dossier de Física i Química de 4t ESO per ampliar
Fitxer Activitats d'estiu Biologia i Geologia 4t 2018
Pàgina Biologia 1r Batxillerat

Recomancions per superar la matèria al setembre

 

Tecnologia Pàgina INTRUCCIONS RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 1r ESO
Fitxer Dossier ESTIU TECNO 1r ESO 2017-18
Fitxer Feina voluntària 1r ESO
Pàgina INTRUCCIONS RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 2n ESO
Fitxer DOSSIER DE RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 2ESO, estiu 2018
Pàgina TECNOLOGIA A L'ESTIU. Instruccions alumnes 2ESO
URL Enllaç al Mòdul 2, I si fem un joc amb scratch
Pàgina INTRUCCIONS RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 3r ESO
Fitxer Feina 3r tecno estiu 2018
Pàgina INSTRUCCIONS RECUPERACIÓ OPTATIVA TECNOLOGIA INDUSTRIAL 4t d'ESO
Fitxer Dossier ESTIU TECNO 4t ESO 2018
Matemàtiques Pàgina Instruccions de recuperació setembre 2018
URL 1r d'ESO dossier de recuperació setembre 2018
URL Instruccions feines voluntàries estiu 2018

e

Pàgina Instruccions recuperació setembre 2018


URL 2n d'ESO dossier de recuperació setembre 2018
URL Instruccions feines voluntàries estiu 2018

e

Pàgina Instruccions recuperació setembre 2018


URL 3r d'ESO dossier de recuperació setembre 2018
URL Instruccions feines voluntàries estiu 2018

e

Pàgina Instruccions recuperació setembre 2018


URL 4t d'ESO Dossier de recuperació setembre 2018
Pàgina Instruccions Feines Voluntàries Estiu 2018
Pàgina Instruccions de recuperació setembre 2018
Pàgina Instruccions de recuperació setembre 2018
Fitxer 01_Examen nombres Reals_1617
Fitxer 02_Matemàtica financera i Polinomis_1617
Fitxer 03_Estadística_1617
Fitxer 04_Estadística i Probabilitat_1617
Fitxer 05_Equacions_1617
Fitxer 06_Equacions i Funcions_1617
Global optatiu i Educació per la Ciutadania Fitxer Feines d'estiu: Alternativa a la religió
Fitxer Treball de síntesi: recuperació
Informàtica Fitxer Deures estiu
Filosofia Fitxer Filosofia 1r BATX. Com preparar l'examen de la convocatòria de setembre
CULTURA I VALORS Fitxer Treball de recuperació
Fitxer Dossier CiValors 1r ESO.

Dossier que s'ha de presentar per recuperar la materia.

Fitxer Dossier CiValors 2n ESO.

Dossier que cal presentar per recuperar la materia.

Fitxer Dossier CiValors 3r ESO

Dossier que cal presentar per recuperar la materia.

Fitxer Dossier CiValors 4t ESO.

Dossier que cal presentar per recuperar la materia.

Fitxer Dossier recuperació CVE 2 ESO B

Activitats d'estiu a realitzar pels alumnes de 2 ESo B que han suspès l'assignatura aquest curs 2017/2018 

EXPRESSIÓ ESCRITA - 4t ESO Fitxer Indicacions per a recuperar l'assignatura