Tema Nom Descripció
Llibre 1920 PAP MATÈRIA CURS

PROGRAMA ANUAL

Tema 1 Fitxer EXERCICIS DE CLASSE dia 18/09/19
Fitxer Exercicis de classe 25/09/2019
Fitxer Exercicis de classe 26/09/2019
Fitxer Pràctica 1.- Un fet històric
Fitxer Pràctica 2.- Elabora un eix cronològic
URL Apunts tema 1
Fitxer Apunts tema 1.- Per què la història? Power point de classe
Fitxer Apunts tema 1.- Resum per estudiar
Tema 2 Fitxer Exercicis de classe. Les etapes de la prehistòria
Fitxer Activitat 1.- L'origen de l'ésser humà
Fitxer Exercici de classe.- Completa la taula dels homínids
Fitxer Exercicis de classe.- El mapa de les migracions
Fitxer Activitat 2.- El paleolític
Fitxer Exercicis del paleolític 06/11 grup C
Fitxer Activitat 3.- El neolític
Fitxer Activitat 4.- Edat dels metalls
Fitxer Exercicis de repàs tema 2
Carpeta Treball en grup .- Stopmotion La prehistòria
URL Documental- La odisea de la especie
Fitxer Resum tema 2
URL Vídeo 1.-Evolució humana.- Àfrica bressol de la humanitat
URL Vídeo 2.- Evolució humana. L'arbre de la família.
Fitxer Apunts tema 2
URL Vídeo 3.- Evolució humana.- de l'arbre al sòl
Tema 3 Fitxer Pràctica 1.- Mapa
Fitxer Activitat 1.- Text .- Origens de la civilització
Fitxer Activitat 2.- L'aigua
Fitxer Exercicis de classe
Fitxer Activitat 3- Codi Hammurabi i la Pedra Rosetta
Fitxer Activitat 4.- Mitologia egípcia
Fitxer Activitats de repàs per preparar l'examen
Fitxer Resum tema 3
Fitxer Apunts tema 3 Mesopotàmia i Egipte
URL Vídeo de Mesopotàmia
URL Vídeo d'Egipte
URL Jeroglífic
URL Jeroglífics
Tema 4 URL Webquest Gràcies Grècia
Fitxer Activitat 1.- Què és l'Hèl·lade?
Fitxer Activitat 2.- Història o mite
Fitxer Exercicis de classe imatges
Fitxer Apunts Tema 4. Gràcies Grècia
URL Gracies Grecia
URL Antiga Grècia