• General

Ciències socials

  • Ciències socials

    En aquest apartat trobareu penjants els treballs que heu de realitzat per tal de recuperar la matèria de ciències socials del cursos anteriors. 

    Dins de cada curs s'espeficicarà QUÈ CAL FER , COM S'HA DE FER I QUAN S'HA LLIURAR.

    ÉS IMPORTANT QUE PARLEU AMB EL PROFESSOR DE LA MATÈRIA PER TAL D'ACLARIR  O SOLUCIONAR ALGÚN DUBTE.