• General

Educació física

 • Educació física

  Per recuperar l'EDUCACIÓ FÍSICA pendent d'anys anteriors hauràs de fer un dossier teòric i anar practicant activitat físic-esportiva 2-3 cops a la setmana par a millorar la teva condició física, tècnica i esportiva d'especialitats en equip de les treballades a classe d'Educació Física.

  EL DIA 24 D'ABRIL DE 2018 AL GIMNÀS DE 15:30 A 17:30h

  • El dossier és indispensable per poder fer mitjana. 

  Després faries:

  1. El test de cooper (en el cas de 1r i 2n) o la course navette  (a 3r d'ESO).
  2. Una prova escènica de durada d'entre 2 i 4 minuts: mim, teatre, ball...En el cas dels que es presenten a recuperar 1r d'ESO, aquesta part és substituïda per una explicació oral d'un escalfament general tal i com ho treballem a classe.
  3. 3vs 3 del joc de les 10 passades, en cas que hi hagi prou gent per fer-lo, amb les següents condicions: 5 minuts, 3x3 jugadors
   • possibilitat de combinar només una paret seguida.
   • espai de mig camp de bàsquet.
   • una mà voluntària treurà d'una bossa una de les següents opcions que serà obligatòria per al partit: passades picades, fer 1 bot, passades de pit, o passades des de sobre del cap.

  Llavors, els criteris de qualificació serien els següents:

  • Dossier: 30%
  • Proves físiques i esportives: 70% multiplicada per la mitjana aritmètica entre les diferents proves (2 o 3)

  S'ha de treure mínim un 4 a cada una de les parts per fer mitjana entre elles.