Global optatiu i Educació per la CiutadaniaFilosofia