Llengua i Literatura CastellanaSegona llengua estrangera - alemany