Llengües clàssiques - LLATÍ

  • Llengües clàssiques - LLATÍ

    - Les alumnes de primer de batxillerat amb la part lingüística de l'assignatura han de fer l'examen de traducció i sintaxi de setembre. La nota els farà mitjana ponderada (60%) amb la nota de cultura (40%).

    - Les alumnes de primer de batxillerat amb la part cultural suspesa poden quedar-se amb la nota de cultura suspesa o desenvolupar un dels temes proposats a l'examen de setembre. En qualsevol cas la seva nota de cultura (de l'examen o del curs) els seguirà ponderant un 40% de la nota final.

    - Les alumnes amb el llatí de quart d'ESO suspès han de lliurar un dossier escrit amb les 10 primeres activitats de cada Capitulum. A més de les respostes, el dossier ha d'incloure els enunciats.