Esquema per temes

 • Avisos i notícies

  Ciències Socials 1 ESO

 • Tema 1

                  Per què la història?

                                      

  Fitxers: 7URL: 1
 • Tema 2

  La Prehistòria 

  Continguts 

  1.- Les etapes de la prehistòria.

  2.- L’origen de l’ésser humà.

  3.- L’evolució del gènere Homo

  4.- El paleolític

  5.- El neolític

  6.- L’edat dels metalls

  Objectius

  1. Elaborar un eix cornològic de les etapes de la prehistòria
  2. Comprendre els principals elements del procés d’hominització
  3. Identificar i localitzar els diferents homo que han precedit a la nostre especiè 
  4. Diferenciar l’economia depredadora i economia productora
  5. Definir el concepte revolució neolítica
  6. Descriure la funció dels monuments megalítics

  Fitxers: 9Carpeta: 1URL: 4