INTRUCCIONS RECUPERACIÓ TECNOLOGIA 3r ESO

TECNOLOGIA 3r ESO:

Per recuperar la matèria de tecnologia caldrà presentar el dossier de recuperació el dia de la prova escrita i a continuació realitzar la prova (per fer-la cal haver entregat el dossier). La prova estarà basada amb els continguts del dossier.

La nota es calcularà amb: 10% seguiment, 40% dossier, 50% prova escrita.

Darrera modificació: dimecres, 27 de juny 2018, 15:31