Instruccions recuperació setembre 2018

Per tal de recuperar el curs 2017/18 s'ha de tenir en compte que és obligatori realitzar un dossier de treball d'estiu i un examen que es realitzarà la primera setmana de setembre.

Les ponderacions per recuperar són les següents:

- Seguiment del curs anterior (notes de classe del curs 2016/17)................ 10%

- Dossier de recuperació.............................................................................  20%

- Examen de setembre................................................................................. 70%

Per tal de fer mitjana en la recuperació el curs 2017/18 s'ha de treure una nota mínima de 3 en el dossier i l'examen. Si no és així, no es farà mitjana; de la mateixa manera que si no es presenta el dossier d'estiu.

El dossier es presentarà el mateix dia de l'examen.

Recordeu que el dia de l'examen heu de portar material per escriure, material de dibuix i calculadora.

Darrera modificació: dilluns, 25 de juny 2018, 16:35