Estructures, Màquines i mecanismes, Internet de les coses.