Tecnologia i Enginyeria 2n de batxillerat
Sara Tàpia.